Jin

My photo
"يا الله، اكو مموهون كڤد-مو اونتوق منچينتاي-مو، منچينتاي سياڤا سهاج يڠ منچينتاي-مو، سرتا منچينتاي ڤربواتن يڠ مڠهانتركن داكو اونتوق منچينتاي-مو."- نبي داود اس

Munajat Para Penzikir

Friday, January 1, 2010

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya

Tuhanku
Sekiranya tiada kewajiban menerima perintah-Mu
Akan kubersihkan Engkau dari zikirku pada-Mu
Tetapi zikirku pada-Mu hanya dengan kadarku, bukan kadar-Mu

Tidaklah disampaikan pada kemampuanku
Sampai aku dijadikan tempat untuk menyucikan-Mu

Di antara nikmat-Mu yang besar bagi kami
Kaualirkan pada lidah kami zikir pada-Mu
Kauizinkan kami berdoa pada-Mu
menyucikan dan bertasbih pada-Mu

Tuhanku
Ilhamkan pada kami zikir pada-Mu
dalam kesendirian dan kebersamaan
pada waktu siang clan malam
dalam suka dan duka
Sertai kami dengan zikir khafi
Bimbing kami melakukan amal suci
dan pekerjaan yang Kauredhai
Balaslah kami dengan timbangan yang memadai

Tuhanku
Kepada-Mu terpaut hati yang dipenuhi cinta
Untuk mengenal-Mu dihimpunkan semua akal yang berbeda
Tidak tenang kalbu kecuali dengan mengingat-Mu
Tidak tenteram jiwa kecuali ketika memandang-Mu

Engkaulah Yang Ditasbihkan di semua tempat
Yang Disembah di setiap zaman
Yang Maujud di seluruh waktu
Yang Diseru oleh setiap lidah
Yang Dibesarkan dalam setiap hati

Aku mohon ampun pada-Mu
dari setiap kelezatan tanpa mengingat-Mu
dari setiap ketenangan tanpa menyertai-Mu
dari setiap kebahagiaan tanpa mendekati-Mu
dari setiap kesibukan tanpa menaati-Mu

Tuhanku
Engkau berfirman dan firman-Mu benar
“Hai orang-orang yang beriman berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak bertasbihlah kepada-Nya pagi dan sore (Al-Ahzab: 41-42)

Engkau berfirman dan firman-Mu benar
“Ingatlah Aku, niscaya Aku ingat padamu” (Al-Baqarah: 152)

Engkau perintahkan kami mengingat-Mu
Engkau janjikan kami, Engkau akan mengingat kami
sebagai penghormatan, pemuliaan, dan penyanjungan bagi kami

Inilah kami, sedang mengingat-Mu, seperti yang Engkau perintahkan
Penuhi apa yang Kaujanjikan pada kami
Wahai Yang Mengingat orang yang mengingat
Ya Dzâkiradz-Dzâkirîn
Ya Arharnar-Rahimîn

Munajat ini adalah munajat ke 13 dari l5 munajat Imam Ali Zainal Abidin (sa), salah seorang cucu Rasulullah saw. (kitab Mafatihul Jinan, kunci-kunci syurga)

0 comments:

Post a Comment