Jin

My photo
"يا الله، اكو مموهون كڤد-مو اونتوق منچينتاي-مو، منچينتاي سياڤا سهاج يڠ منچينتاي-مو، سرتا منچينتاي ڤربواتن يڠ مڠهانتركن داكو اونتوق منچينتاي-مو."- نبي داود اس

Para shidiqqin

Wednesday, November 18, 2009Abu Wail, ia berkata, Abdullah bin Mas’ud mengatakan:

“Sesungguhnya setelah mengamati hati para hamba, Allah Ta’ala memilih Muhammad S.A.W. Allah mengutus beliau membawa risalahNya dan Dia memilih beliau dengan ilmuNya. Selanjutnya setelah mengamati lagi hati para hamba, Allah Ta’ala memilih untuk beliau para sahabat dan menjadikan mereka sebagai pembela-pembela agamaNya dan duta NabiNya. Apa yang menurut orang-orang Mukmin baik, menurut Allah juga baik. Dan apa yang menurut mereka buruk, menurut Allah juga buruk.”


Dalam lafaz Imam Ahmad berbunyi:

“Sesungguhnya Allah memandang hati para hamba, lalu Allah mendapati hati Muhammad S.A.W sebaik-baik hati mereka. Oleh kerana itulah Allah lalu memilih beliau untuk diriNya dan mengutus beliau untuk membawa risalahNya. Selanjutnya Allah memandang lagi hati para hamba, dan mendapati hati para sahabat sebaik-baiknya hati para hamba. Lalu Allah menjadikan mereka sebagai para pembantu NabiNya yang bersedia berperang demi membela agamaNya. Maka apa yang menurut kaum Muslimin baik, menurut Allah juga baik. Dan apa yang menurut mereka buruk, menurut Allah juga buruk.”


Surah al-Maidah ayat 54:

Wahai orang-orang beriman! Barangsiapa di antara kamu yang murtad (keluar) dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum, Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintaiNya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut pada celaan orang yang suka mencela. Itulah kurnia Allah yang diberikanNya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya), Maha Mengetahui.


Adakah kita tergolong di dalam golongan ini? Atau kita sudah jauh dari ciri-ciri golongan ini?

*Berjuanglah saudara-saudaraku

0 comments:

Post a Comment